Bạn đã biết cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện đơn giản, hiệu quả khi sử dụng Excel để xử lý những dữ kiện hàng ngày. Thay vì áp dụng hàm SUM thông thường, hàm SUMIFS cho phép người dùng tính tổng trong điều kiện nhất định. Cùng theo dõi bài viết bên dưới để tiến hành thực hiện thành công hàm này nhé.

Hàm SUMIFS là gì?

Hàm SUMIFS là một hàm toán học trong Excel được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau. Hàm này có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như:

 • Tính tổng doanh số của các khách hàng ở một khu vực cụ thể.
 • Tính tổng chi phí của các sản phẩm có giá trị trên một mức nhất định.
 • Tính tổng điểm của các học sinh đạt điểm trên trung bình.

Hàm SUMIFS là gì?

Trước khi biết cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện, bạn cần xác định các giá trị cần tính tổng, sau đó là những điều kiện cần thiết khi xử lý dữ liệu của bạn.

Cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện

Tương tự như một số hàm khác trong công cụ Excel, sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện cũng không yêu cầu phức tạp. Tuy nhiên, bạn cần hiểu và áp dụng phù hợp với những trường hợp của dữ kiện cần xử lý.

Công thức hàm SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIFS là một hàm toán học trong Excel được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi thỏa mãn nhiều điều kiện khác nhau. Ngoài sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện, bạn nên tìm hiểu công thức của hàm như sau:

SUMIFS(phạm_vi_tổng, phạm_vi_tiêu_chí_1, tiêu_chí_1, [phạm_vi_tiêu_chí_2], [tiêu_chí_2], …)

Trong đó:

 • phạm_vi_tổng: Là phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng.
 • phạm_vi_tiêu_chí_1: Là phạm vi chứa các giá trị dùng để xác định điều kiện đầu tiên. Phạm vi này có thể là một ô, một dải ô hoặc một phạm vi được đặt tên.
 • tiêu_chí_1: Là giá trị hoặc biểu thức dùng để so sánh với các giá trị trong phạm_vi_tiêu_chí_1.
 • [phạm_vi_tiêu_chí_2]: Là phạm vi chứa các giá trị dùng để xác định điều kiện thứ hai.
 • [tiêu_chí_2]: Là giá trị hoặc biểu thức dùng để so sánh với các giá trị trong phạm_vi_tiêu_chí_2.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện 

Để biết cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện, bạn có thể tham khảo một ví dụ minh họa bên dưới. Tùy theo mỗi dữ liệu, mà bạn cần phải ứng dụng và điều chỉnh phù hợp theo công thức của hàm.

Chẳng hạn bảng dữ liệu doanh số bán hàng của 2 cửa tiệm giả sử như sau. Bạn được yêu cầu tính tổng doanh số của cửa hàng thứ nhất trong tháng 1 và cửa hàng thứ hai trong tháng 2.

Hướng dẫn sử dụng hàm

Sau khi hiểu rõ bài toán trên, bạn có thể theo dõi một vài bước tiến hành sau trên Excel:

Bước 1: Ở ô D2, người dùng thực hiện nhập hàng theo công thức như sau =SUMIFS(C2:C7, A2:A7, “A”, B2:B7, “Tháng 1”) + SUMIFS(C2:C7, A2:A7, “B”, B2:B7, “Tháng 2”.

Hướng dẫn sử dụng bước 1

Bước 2: Kiểm tra lại công thức và dữ liệu, tiếp theo nhấn Enter để hệ thống hiển thị ra kết quả theo yêu cầu bài toán.

Hướng dẫn sử dụng bước 2

Những lưu ý khi sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện

Có thể thấy đây là một trong những hàm được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình làm việc với Excel. Tuy nhiên, trong cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Các giá trị trong các phạm vi tiêu chí phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm sẽ trả về kết quả sai.

Những lưu ý khi sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện

 • Nếu giá trị hoặc biểu thức trong tiêu chí không được tìm thấy trong phạm vi tiêu chí, giá trị của ô sẽ được tính bằng 0.
 • Nếu phạm vi tổng và phạm vi tiêu chí trùng nhau, hàm sẽ tính tổng tất cả các giá trị trong phạm vi.
 • Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến thứ tự của các điều kiện trong công thức, để tránh ảnh hưởng quyết định các giá trị được tính tổng.

Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt và hiệu quả sau khi tham khảo cách sử dụng hàm SUMIFS nhiều điều kiện .