Office là bộ phần mềm không thể thiếu đối với học sinh, sinh viên, văn phòng. Cũng tương tự các phiên bản Office, Office 365 cho phép người dùng 30 ngày dùng thử. Hết thời gian cần mua key bản quyền để kích hoạt.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sở hữu cho mình một phiên bản Office 365 bản quyền chính hãng qua key. Thay vào đó thường sử dụng cách crack. Vậy làm sao để crack office 365 CMD dễ dàng? Sau đây là một vài hướng dẫn crack microsoft office 365.

Lưu ý trước khi crack Office 365 CMD

 • Kiểm tra kết nối Internet, đảm bảo kết nối luôn ổn định.
 • Đảm bảo tính năng Windows Update đã được bật.
 • Xóa giấy phép hiện tại nếu giấy phép dùng thử chưa hết hạn.
 • Tắt tường lửa, phần mềm diệt virus, windows security có trên máy tính để tránh gặp lỗi trong quá trình crack.
 • Đảm bảo máy tính, laptop đang được kết nối với máy chủ KMS.

Hướng dẫn crack Microsoft Office 365 vĩnh viễn bằng CMD trên win 10

Để crack Office 365 vĩnh viễn bằng CMD ta có ba cách sau: kích hoạt bằng key, kích hoạt qua phương pháp thủ công và kích hoạt tự động.

Cách crack active Office 365 bằng key qua CMD

Để crack Office 365 win 10 vĩnh viễn bằng CMD bằng key, ta thực hiện những bước sau:

 • Bước 1: Mở CMD với quyền admin bằng cách nhấn chuột phải vào menu Start hoặc gõ Command Prompt và ô tìm kiếm.

Cách crack active Office 365 bằng key qua CMD

 • Bước 2: Copy và chạy dòng lệnh

Copy đường dẫn sau nếu Office 365 được cài đặt trong thư mục ProgramFiles.

 • %% ProgramFiles% Microsoft Office Office16
 • %% ProgramFiles (x86)% Microsoft Office Office16

Nếu không chắc mình cài đặt Office ở thư mục nào, hãy chạy cả hai lệnh trên. Thực hiện theo cấu trúc như sau:

cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16

Cách crack active Office 365 bằng key qua CMD

 • Bước 3: Kích hoạt Office bằng cách sử dụng khóa máy khách KMS. Trước khi thực hiện hãy kiểm tra lại internet để đảm bảo kết nối đang ổn định.
 • Bước 4: Sau đó copy dòng lệnh sau đây, dán vào CMD.
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act
 • Bước 5: Đợi CMD kích hoạt và thông báo thành công

Đợi CMD kích hoạt và thông báo thành công

Crack Office 365 bằng phương pháp thủ công

Tạo một file Txt mới ngoài desktop bằng:

 • Bước 1: Tại khu vực trống trên màn hình máy tính nhấp chuột phải → Chọn New → Text Document.

Crack Office 365 bằng phương pháp thủ công

 • Bước 2: Dán dòng lệnh sau vào file TXT vừa tạo.
@echo offtitle Activate Office 365 ProPlus for FREE - MSGuides.com&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products: Office 365 ProPlus (x86-x64)&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.comif %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.comif %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)explorer "http://MSGuides.com"&goto halt:notsupportedecho.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/odt2k16:haltpause >nul
 • Bước 3: Lưu File txt.

Lưu File txt

 • Bước 4: Đổi tên File thành office365.cmd

Crack Office 365 bằng phương pháp thủ công

 • Bước 5: Tìm đến file txt vừa lưu, tiến hành đổi tên file thành office365.cmd sau đó nhấn Save để lưu lại file với đuôi mới.
 • Bước 6: Chạy file office365.cmd với quyền quản trị (run as administrator).

Chạy file office365.cmd với quyền quảng trị (run as administrator).

 • Bước 7: Chờ quá trình kích hoạt hoàn tất, thông báo thành công hiện ra, sau đó nhấn phím N

sau đó nhấn phím N

Cách crack Office 365 bằng phương pháp tự động

 • Bước 1: Tải file Script kích hoạt về máy qua đường link sau http://bit.ly/2YMWrDS với mã giải nén là HQCNTH.
 • Bước 2: Giải nén file Script vừa tải về.
 • Bước 3: Sau đó vào thư mục vừa giải nén, tìm file “Activate AIO Tools…”
 • Bước 4: nhấn chuột phải, chọn Run as administrator.

Giải nén file Script vừa tải về

 • Bước 5: Màn hình mới hiện ra, nhấn phím L để convert Office.

nhấn phím L để convert Office

 • Bước 6: Nhấn phím số 5 để chọn phiên bản Office 365.

Nhấn phím số 5 để chọn phiên bản Office 365

 • Bước 7: Thông báo hoàn thành hiện ra, nhấn phím bất kỳ để thoát.

Thông báo hoàn thành hiện ra, nhấn phím bất kỳ để thoát.

 • Bước 8: Tiếp tục nhấn phím O để lấy key kích hoạt.

Tiếp tục nhấn phím O để lấy key kích hoạt.

 • Bước 9: Nhấn phím 1 để kích hoạt Office

Nhấn phím 1 để kích hoạt Office

 • Bước 10: Nhấn phím T để tiếp tục.

Nhấn phím T để tiếp tục.

 • Bước 11: Nhấn phím bất kì để tiếp tục.

Nhấn phím bất kì để tiếp tục.

Trên đây là Active Office 365 CMD đơn giản. Ngoài ra, người dùng có thể crack office bằng nhiều phương pháp khác như crack bằng key bản quyền, crack bằng phần mềm kmspico, crack by phone,…

Lưu ý: Bantincongnghe khuyến khích bạn đọc mua Office 365 bản quyền để tránh tình trạng bị phạt trong tương lai!

Lời kết

Office 365 là bộ công cụ soạn thảo hoàn hảo cho sinh viên, học sinh, giáo viên với giao diện trực quan, tính năng thông minh. Với cách crack Office 365 bằng CMD trên, người dùng có thể sử dụng tất cả các tính năng nâng cao của phần mềm mà không cần một khoản chi phí nào. Để crack office 365 macbook, iPad, Android người dùng cũng làm tương tự. Chúc bạn Active thành công với những thủ thuật phần mềm crack trên nhé!